Fotowoltaika

Skoro produkcja energii na własne potrzeby jest tak prosta, to czemu nie zamontować ogniw fotowoltaicznych przy swoim domu?

Zaobserwować mozna dwa podstawowe trendy zastosowania fotowoltaiki w zyciu codziennym.
Jednym z nich jest oczywiście komercyjny aspekt produkcji prądu na przykładzie farm wiatrowych . Są jednak na ziemi bezkresne pola , gdzie ogniwa fotowoltaiczne zajmując wielkie połaci ziemii , produkują ogromne ilość energii elektrycznej , umozliwiają tym samym w długofalowych planach inwestycyjnych zwrot kapitału i czerpanie zysku po około ośmiu latach.

Natomiast gospodarstwa domowe wyposażone w system ogniw fotowoltaicznych , coraz częściej idą w kierunku uniezależnienia energetycznego , co oczywiście łatwiej jest osiagnąć w krajach południowych, gdzie budynków często nie trzeba ogrzewać. Zaś w krajach środkowej europy w tym także w Polsce , gdzie znaczną część energii pochłania ogrzewanie , uniezależnienie energetyczne jest trudniejsze do zrealizowania.

Jednak postawiliśmy sobie za cel , propagowanie i wdrażanie w życie tych nowoczesnych , ekologicznych rozwiązań , dzięki którym w oparciu o dbałość w termoizolacji , zastosowaniu rekuperacji , oraz pomp ciepła o współczynniku COP sięgającemu 6 , osiągnąć taki wydatek energetyczny wyprodukowany z ogniw fotowoltaicznych , aby pokrył zapotrzebowanie na energię elektryczną domów budowanych również w klimacie umiarkowanym.